• Navštivte

    nás

    Salon BeBeauty, Sokolovská 209, Praha 9
    Po- Pá 9-19hod., nebo dle dohody

    Kontaktujte nás

    734 306 834

Frekvenční terapie

Použití elektromagnetických vln s cílem korekce funkcí organizmu člověka přispělo k zpracování a rozvoji nové metody léčení nízkofrekvenční nebo KVČ-terapie. Nízkofrekvenční terapie (Kratko Vlnova Častota ) je poměrně  mladá metoda působení na organismus člověka, ale její výsledky jsou ohromující.  Metoda je efektivní v začátečních stadiích onemocnění, při chronických nemocích a při rehabilitaci.

 Různé vlnové anebo kmitavé procesy, vznikající v procesu životní činností organismu, například elektrická aktivita čelního mozku – elektroencefalogram (EEG) nebo srdce – elektrokardiogram (EKG) se už dávno široce využívají v diagnostice. Zjištění korelací mezi poruchami funkcí vnitřních orgánů a patologií jednotlivých buněk. Proto různá onemocnění mění průběh metabolických procesů v buňkách, iniciují tím patologické změny a variace spekter jejich elektromagnetických polí. Jak bylo ustanoveno, biologické aktivní (akupunkturní) body a reflexogenní zóny jsou zvláštními anténami, vyzařujícími do okolí elektromagnetické signály krajně nízké intenzívnosti a obsahujícími informaci o průběhu metabolických procesů v buňkách spojených orgánů a systémů.

 Po zjištění stavu kmitání sledovaných buněk a vyhodnocení může působit přístroj přímo energií na tyto buňky a rozkmitat je do optimální frekvence. Většinou náš organismus funguje tak, že když se frekvence kmitání buněk už dost odlišuje od optimálních kmitů, dostavují se bolesti. To je pro nás výstraha, abychom něco dělali. Praktický výsledek působení přístroje je, že po cíleném dodání energie a rozkmitání oslabených buněk bolesti ustanou.

Když přístroj pozná frekvence kmitání buněk narušitelů (parazitů, virů, bakterií) dokáže působením opačné frekvence ke kmitání těchto buněk způsobit úplné zastavení jejich kmitání a tím je umrtví a zbaví organismus jejich škodlivého vlivu.

Celkem tedy dokáže diagnostikovat, dodat energii a zbavit tělo patogenů. Potom už může pacient změnit životosprávu, upravit výživu buněk správnou stravou, zvýšit pohyb, snížit stres, zařadit různé výživové doplňky a tím udržovat celý svůj organismus v optimálním zdravotním stavu.

NÍZKOFREKVENČNÍ TERAPIE – 600,-Kč za 1hodinu

med_cg124s029d